Prosjekt E9

Utforming og prosjektering av tomannsbolig

.