Prosjekt D5

Prosjekt I

Utforming av tilbygg /innvendig totalrenovering av eldre enebolig. Søknadstegninger.

Underveis
Underveis
Ferdig resultat
Ferdig resultat
Førbilde
Førbilde
Førbilde
Førbilde
Førbilde
Førbilde
Planleggingsfasen
Planleggingsfasen
Planleggingsfasen
Planleggingsfasen