Prosjekt E7

Utforming, prosjektering og søknadstegninger av renovering av eldre enebolig i Fiksdal

Planleggingsfase
Planleggingsfase
Førbilde
Førbilde
underveis
underveis
Førbilde
Førbilde
underveis
underveis