Prosjekt A1

Utforming av tilbygg/ fasadeforandring, strandlinjetomt i Vestnes

Her hadde kunde ønske om å beholde den klassiske og symmetriske formen på huset, men likevel ha betydelig mer utsikt mot sjøen.