Prosjekt C6

Utforming, prosjektering og byggesøknad