Prosjekt A0

Forslag til modernisering og nytt inngangsparti ved Vestheim ungdomssenter, Vestnes

Før rehabilitering
Før rehabilitering